רמות השירות SLA

מהי רמת שירות SLA ?

הסכם רמת שירות (SLA) מוגדר כהתחייבות רשמית השוררת בין ספק שירות ללקוח. היבטים מסוימים של איכות השירות, הזמינות, האחריות – מוסכמים בין ספק השירות לבין משתמש השירות.

רמות השירות מתחלקות למספר חלקים, וזאת בהתאם למדיניות החברה אשר מעניקה את השירות. מדיניות החברה מגדירה את תכולת השירות, זמני התגובה ואופן המענה ללקוח.חברתנו בחרה לתת לך הלקוח גמישות מירבית בבחירת מודל השירות ורמת השירות, אני מציעים מגוון מסלולים אשר מכסים את רוב הדרישות הנפוצות.

למרות זאת, אם ברצונך לקבל מסלול שירות ייעודי, אנא צור קשר עם מחלקת השירות ונשמח לעזור, טל ישיר 077-9011108.

חברתנו מציעה 4 מסלולי שירות עיקריים :

MINIMAL מסלול בסיסי לתמיכה טלפונית ותמיכה מרוחקת בלבד ובשעות העבודה הרגילות 09:00 ועד 18:00 רמת שירות בזמני תגובה 4 / 8 ( 4 שעות מענה ראשוני לקריאה , עד 8 שעות לפתרון או אסקלציה )

BRONZE מסלול בסיסי הכולל שעות תמיכה באתר הלקוח (בהתאם לבנק שנרכש) כולל תמיכה טלפונית ותמיכה מרוחקת ובשעות העבודה הרגילות 09:00 ועד 18:00. רמת שירות בזמני תגובה 2 / 8 ( שעתיים מענה ראשוני לקריאה , עד 8 שעות לפתרון או אסקלציה )

SILVER מסלול מתקדם הכולל שעות תמיכה באתר הלקוח (בהתאם לבנק שנרכש) כולל תמיכה טלפונית ותמיכה מרוחקת בשעות מורחבות 06:00 בבוקר ועד 23:00 בלילה . רמת שירות בזמני תגובה 1 / 4 ( שעה מענה ראשוני לקריאה , עד 4 שעות לפתרון או אסקלציה )

GOLD מסלול מתקדם הכולל שעות תמיכה באתר הלקוח (בהתאם לבנק שנרכש) כולל תמיכה טלפונית ותמיכה מרוחקת מסביב לשעון 24×7 . רמת שירות בזמני תגובה 1 / 4 ( שעה מענה ראשוני לקריאה , עד 4 שעות לפתרון או אסקלציה ).

אז בוא לבחור את המסלול שהכי מתאים לך​

מסגרת אחריות 

MessageNet תבצע את השירותים המוסכמים ברמה מקצועית נאותה ובכל מקרה של תקלה כתוצאה ממעשה או מחדל רשלניים מצדה או מצד הבאים מטעמה, תתקן MessageNet את הדרוש תיקון, בהתאם לנסיבות ולפי בחירתה של MessageNet.מוסכם ומותנה במפורש, כי בכל מקרה אחריותה של MessageNet מוגבלת אך ורק לנזקים ישירים אשר יגרמו, אם יגרמו, תוך כדי ביצוע הפרויקט ע"י MessageNet אצל הלקוח, ואשר לא תוקנו כאמור לעיל, למערכות הממוחשבות של הלקוח, וכל זאת עד לגובה סכום התמורה ששולם בפועל לפי הסכם זה בלבד.