מדיניות תהליך פיתוח ER

Enhancment Requests -ER

תיאור תהליך ER לפי מדיניות FORTRA, תהליכי עבודה , הנחות יסוד ,לוחות זמנים והודעות מערכת. מטרת המסמך לתאם עמדות מול לקוחות, שותפים עיסקים ו/או גורמים פנימיים המעבירים בקשות ER לחברת FORTRA

 

מהות התהליך

חברת FORTRA (להלן היצרן) מאפשרת גישה נוחה ללקוחותיה ומשווקי מוצרי התוכנה שלה להעברת בקשות לפיתוח עבור מוצרי החברה, בקשות אלו נקראות Enhancement Requests (להלן ER) אותם יש למלא כמפורט בהמשך ולהעביר לנציג המקומי (מפיץ).

מהי דרישת פיתוח
דרישת פיתוח, הינה תוספת תכונה חדשה ו/או הרחבה של יכולות המוצר במגוון ממשקיו . יש להבדיל ולשים לב כי נוהל זה אינו משמש עבור דיווח תקלות /או באגים במערכת אלא להרחבת יכולות נוספות למערכת.

דירוג ER
נוהל פנימי של היצרן עובד במנגנון דירוג כל ER , וככל שיש יותר דרישות לאותו ER ככה הדירוג עולה והפיתוח מקבל תיעדוף מהר יותר . למרות האמור, אין התחייבות של היצרן לפיתוח דרישות ER גם אם הדירוג גבוה מפאת שיקולים עסקיים ו/או טכנולוגים .

תיאור הדרישה
בעת מילוי טופס ה ER יש לפרט ככל שניתן על הדרישה (תיאור כתוב, צילומי מסך, דיאגרמות.. ).

ככל שתיאור הדרישה מפורט יותר, הסבירות לקבל התייחסות מהירה ודירוג גבוה יותר עולה. על כן עדיפות למידע רב ומפורט ככל הניתן. 

שיקולי השפעה על מכירת המוצר בשלב POC ו/או עסקאות עתידיות
אחד מהפרמטריים המהותיים ביותר לדירוג גבוה עבור ER ,היינו השפעתו המיידית על עסקה בתהליך POC /או עסקאות עתידיות. יש לציין כי מנגנון השיקול מבוסס על נוסחה פשוטה של כדאיות, קרי אם ערך העסקה קטן או שווה לעלות הפיתוח אזי השיקול יהיה כנגד הפיתוח גם אם מדובר בדירוג גבוה של ה ER .
למרות האמור, אם ה ER היינו משמעותי ומהווה "חסם מכירה" בעסקה המיידית או עתידית ומקבל דירוג גבוה אזי השיקול יהיה השפעה הכוללת של ה ER .

ER במימון לקוח
ניתן לקדם ER לשלב פיתוח ללא צורך במנגנון הדירוג וזאת כנגד מסמך Sponsorship מאת היצרן. מהו מסמך Sponsorship  ? מסמך פורמאלי מצד היצרן המתאר את דרישת ה ER , הערכת זמן לפיתוח , עלות הפיתוח והתחייבות למימוש . לאחר קבלת המסמך ואישור הלקוח על התחייבות לתשלום עלות הפיתוח, מקבל ה ER תיעדוף גבוה ומועבר לביצוע בהתאם להתחייבות היצרן. יש לשים לב, כי מסמך זה היינו  הסכם פורמאלי בין היצרן ללקוח / משווק לביצוע הפיתוח כנג תמורת תשלום  .

הערות 
– לא כל ER מקבל התייחסות אלא בהתאם לדירוג היצרן , ייתכנו מקרים בהם נשלח ER והדירוג נמוך והיצרן אינו מעביר התייחסות אלא רק במקרה של שינוי בדירוג.
– דרישות ER דחופות/חריגות יש לציין במפורש ולדון באופן יזום עם חברתנו . 
– יש להעביר מסמך ER מלא ומפורט בהתאם להוראות במסמך זה.
– יש למלא טופס ER ולשלוח אותו לכתובת המופיעה במסמך עצמו ולכתב אותנו [email protected]