פתיחת קריאת שירות

**הפניה תענה בהתאם ל SLA  שנקבע מראש.