ATP הגנת איומים מתקדמת עבור דוא"ל

הגן על עובדים מפני התקפות דיוג והתקפות דוא"ל עסקי (BEC).

דיוג בדוא"ל הוא התקפת ההתחלה המשמשת למיקוד כוח העבודה ושרשרת האספקה ​​שלך. התקפות אלו היו ברכה עבור פושעי סייבר עם הפסדי הונאה מדווחים של יותר מ-26 מיליארד דולר בין 2013 ל-2019 לפי ה- FBI/IC3 .

למה אגרי

הטעיית זהות שינתה את המשחק

פושעי סייבר למדו לעקוף את בקרות האבטחה המסורתיות ולהערים אפילו על אנשי מקצוע בעלי הכשרה גבוהה עם הודעות מזויפות המחופשות ליחידים ולמותגים מהימנים. בכך הם מניעים עובדים תמימים לנקוט בפעולה.

הגן על העובדים שלך

Agari Phishing Defense מונעת מהאיומים הללו להגיע לתיבות הדואר הנכנס של העובדים על ידי ניקוד של כל הודעה שזורמת לארגון ובתוך הארגון כדי להתגונן מפני התקפות אלו המבוססות על הטעיית זהות בנפח נמוך וממוקדות מאוד.

 

 

מחקר אנליסטי

ההשפעה הכלכלית הטוטאלית של Agari Phishing Defense™

צפו במחקר האנליסטי >

למה אגרי

מנהיגי התעשייה סומכים על אגארי כדי למנוע את העלויות והשיבוש העסקי הנובע מהתקפות המתפתחות במהירות ומבוססות על הטעיית זהות.

 

סיפורי לקוחות

messagenet-ספקית שירותי ייעוץ בתחומי הסייבר, פתרונות לשיתוף והעברת קבצים , מערכות מסרים אלקטרונים ומוצרי הצפנה והזדהות חזקה וליווי בתחומי הרגולציה ובדיקות חדירה-,איקון

האם תרצה את הביטחון לסמוך על תיבת הדואר הנכנס שלך?